_
اسپانسر
_

اسپانسرهای ما

_
مربیان
_

مربیان تیم

فهیم قلیزاده

مربی کوهنوردی

مهدی صلاحی

مربی سنگنوردی

فهیم قلیزاده

مربی دویدن

محمد قامتی مقدم

مربی دوچرخه سواری

تخفیف ویژه

برای پیوستن به ما روی لینک زیر کلیک کنید

برای هر رشته ورزشی با توجه به تاریخ فراخوان فرم جداگانه وجود دارد

لطفا فرم ثبت نام را با توجه به رشته ورزشی مورد نظر با دقت و به شکل صحیح تکمیل نمایید