درباره تیم هفت کوه

تیم هفت کوه در غالب تیم ، ورزشی ، تفریحی در  رشته های  گوناگون کوهنوردی ، سنگنوردی، دوچرخه سواری ، طبیعتگردی و گردشگری با رویکرد زندگی سالم از سال 1395 خورشیدی  فعالیت خود را آغاز کرد . همواره سعی در ایجاد تیم های منسجم سعود و طبیعت گردی ،دوچرخه سواری و دویدن دارد . اهداف آتی تیم هفت کوه برگزاری کلاسهای تخصصی ورزشی زیر نظر مراجع مربوطه و اساتید متخصص میباشد.

  • دویدن
  • کوهنوردی
  • دوچرخه سواری
  • سنگنوردی
  • هوازی
  • آموزش و مهارت

تیم هفت کوه ، شروعی دیگر

منتظر به دست آمدن فرصت‌ها نمان. خودت آن‌ها را خلق کن