فراخوان جهت جلوگیری از آتش سوزی جنگل های سرک رستم آباد

سلام عرض درود
با توجه به حادثه آتش سوزی جنگلهای سرک رستم آباد و مهار نشدن آتش ، از همه اقشار اعم از ورزشکاران،کوهنوردان،طبیعت گردان توانمند درخواست میشود جهت مهار و جلوگیری از پیشرفت آتش به ما بپیوندید .

لوازم مورد نیاز که همراه خود باید داشته باشید

  • کیت امداد (درصورت داشتن )
  • و کیت بقا (درصورت داشتن )
  • هدلامپ به همراه باطری اضافه
  • لباس سبک
  • آب (درصورت داشتن کیسه آب)
  • کاپشن گرتکس (درصورت داشتن )
  • بی سیم(درصورت داشتن)
  • سوت (درصورت داشتن )

جهت حضور تماس بگیرید.
قلیزاده
09308561134

در صورت تمایل برای همکاری در تیم امداد و مهار آتش سوزی سرک رستم آباد ، لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. 

نام و نام خانوادگی(ضروری)